JUDr. Pavol Crkoň: Našim deťom len úsmev klauna nestačí!

0 18

Deti nášho bohatého mesta si zaslúžia kvalitné podmienky na vzdelanie a aj športovanie.

V súčasnosti už existujú odborné štúdie, ktoré hovoria, že sa podľa troch štvrtín opýtaných obmedzenie športových aktivít pri druhej vlne pandémie podpísalo pod fyzické a duševné zdravie detí a mládeže. Do toho sa mnohé rodiny počas pandémie ocitli v neľahkej životnej situácii. Práve teraz viac ako kedykoľvek predtým treba deťom pomôcť zvládnuť túto zložitú situáciu. Aj tým, že im my dospelí vytvoríme lepšie podmienky nielen pre vzdelávanie, ale aj pre rozvoj ich nadania či iných zručností.

Na tomto sa zhodli mnohí predstavitelia miest a obcí a urobili aj napriek  pandémii reálne kroky, ktoré cielene viedli a vedú k zlepšeniu podmienok pre vzdelávanie a výchovu detí. Každý zriaďovateľ školy vkladá do výchovno-vzdelávacieho procesu finančné prostriedky a ich objem odráža jeho spoločenskú, ekonomickú, ale predovšetkým kultúrnu vyspelosť. Z tohto pohľadu, z pohľadu vynaložených prostriedkov mesta do našich škôl nepatríme k tým vyspelým. A pritom patríme k mestám s najvyšším daňovým príjmom na občana.

Mestá s porovnateľným počtom obyvateľov ako má naše mesto a s nižším rozpočtom dokážu do rozvoja školských športovísk a prevádzkovania športovej infraštruktúry investovať viac peňazí ako mesto Púchov.

V neďalekej Dubnici nad Váhom len v tomto roku zrekonštruovali bývalé hádzanárske ihrisko a zmenili ho na minifutbalové ihrisko. Veľké futbalové ihrisko zase podstúpilo kompletnú výmenu umelého trávnika. V marci tohto roku začalo mesto s obnovou vonkajšieho ihriska pri Základnej škole s materskou školou na sídlisku Centrum I, ktorú  navštevuje najviac žiakov spomedzi škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Do tejto obnovy mesto investovalo približne 200 tisíc EUR.

Rekonštrukcia školských športovísk, ktorá po ZŠ s MŠ Centrum I čaká aj základné školy na sídlisku Pod hájom a Centrum II, ale aj plánovanú úpravu organizácie dopravy pred školami. S prácami na kompletnej rekonštrukcii atletického oválu začalo mesto Dubnica nad Váhom tiež v apríli tohto roku. Na túto rekonštrukciu, ktorá bude ukončená do konca tohto roka mesto poskytlo 370 tisíc EUR. Týmito krokmi dáva vedenie tohto mesta najavo svoj zámer podporovať šport na svojom území vrátane vytvárania adekvátnych podmienok na výchovu a rozvoj nových i existujúcich talentov.

A to nie je všetko. Dubnica nad Váhom investovala aj do ZUŠ, ktorá sa presťahuje do nových  veľkolepejších priestorov, čo umožní prijať aj o stovku žiakov viac. Pre tento účel vedenie mesta vyčlenilo z rozpočtu 84 tisíc EUR.

Púchovské školy tiež nedávno otvorili svoje brány. No púchovské  deti nečakalo prekvapenie v podobe vynovených školských dvorov či športovísk. Pýtam sa čo vlastne urobila p. Heneková pre to, aby naše deti mohli maximálne tráviť čas na čerstvom vzduchu pohybovými aktivitami, aby sa  zvýšila  pozornosť venovaná pohybovým aktivitám na školách? Veľmi málo. Okrem jej povestného úsmevu takmer nič.

Namiesto zveľaďovania školských športovísk, vedenie nášho mesta umožnilo súkromnému investorovi na úkor detí využívať školské ihrisko pri ZŠ Mládežnícka ako stavenisko. V tomto čase sa už naše deti s príchodom nového školského roka mali tešiť zo zrekonštruovaného ihriska.

23.2.2020 školské ihrisko ZŠ Mládežnícka

No ako vidieť z aktuálneho stavu, zostalo opäť len pri sľuboch a naše deti si musia počkať na moderné ihrisko. A tak neostáva nič iné ako skonštatovať, že do školskej športovej infraštruktúry vedenie nášho mesta investovalo neporovnateľne menej ako spomínaná Dubnica nad Váhom. Mesto s nižším daňovým príjmom na občana ako má Púchov!

5.9.2021 školské ihrisko ZŠ Mládežnícka

A zatiaľ čo Dubnica nad Váhom 80 tisíc EUR pridala z rozpočtu aj pre ZUŠ, p. Heneková našej ZUŠ v Púchove v tomto roku naopak 80 tisíc EUR zobrala. Vraj peňazí majú dosť. Takto vypadá podpora a rozvoj záujmov, nadania a talentu mladých ľudí v podaní p. Henekovej!

Ako rodič maloletých detí si myslím, že ochota žiakov a pedagógov venovať sa umeleckým aktivitám vo voľnom čase je pozitívnym javom, ktorý si zaslúži zo strany vedenia mesta väčšiu pozornosť a podporu. Veď ZUŠ Púchov prispieva výrazným spôsobom k šíreniu kultúry a umenia v našom meste i regióne.

Nekompetentnosť a neschopnosť zodpovedných ľudí za stav regionálneho školstva nám stále neumožňuje v našom meste  postaviť moderný chrám výchovy a vzdelávania, v ktorom by aj telesná výchova a šport mali svoje pevné a nezastupiteľné miesto.

Preto si ako občan Púchova úprimne želám, aby p. Heneková zveľaďovala a očividne rozširovala majetok mesta tak ako sa jej to spolu so svojim manželom p. Henekom darilo a darí v prípade ich súkromného majetku, ktorý im za roky panovania nášmu mestu narástol závratným spôsobom.

A vyzývam aj poslancov, aby zastavili nezmyselné míňanie našich peňazí
na reprezentačné účely. Henekovci takýmto spôsobom už „ prejedli“ 199 963,59 EUR! Za túto sumu sme mohli mať v našom meste niekoľko vynovených školských ihrísk.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.