JUDr. Pavol Crkoň: Nie sú peniaze ako peniaze!

0 48

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 má výrazný dosah na regióny a mestá na celom Slovensku. Mnohí primátori a starostovia sa obávajú tzv. nožnicového efektu v podobe rastúcich výdavkov a klesajúcich príjmov, ktorý by mohol oslabiť ich schopnosť realizovať verejné investície.

Predvídaví predstavitelia samospráv pandémiu poňali ako výzvu a nie ako hrozbu a urobili potrebné kroky na to,  aby z tejto koronakrízy vyšli ich obce a mestá odolnejšie a udržateľnejšie. Včas pristúpili k opatreniam, ktoré mali za následok aj zmenu priorít týkajúcich sa rozvoja danej obce či mesta, ale najmä venovali väčšiu pozornosť kráteniu výdavkov v tých oblastiach verejného života, ktoré boli z dôvodu pandémie najviac obmedzené.

Podobne ako všade inde na Slovensku koronakríza tvrdo zasiahla kultúru aj v našom meste. Pred pandémiou  bolo pre nás prirodzené chodiť za zábavou, do divadla, na koncerty,  na športové podujatia.

Pandémia však zmenila náš život i naše potreby, ktoré sa zúžili na udržanie zamestnania, fyzického a psychického zdravia a na čakanie, kedy to celé prejde. Zatvorené divadlá či  kiná  boli ešte donedávna realitou našich dní. Aj to bol dôvod prečo obce a mestá  už v roku 2020 nepodporovali kultúrne dianie v takej miere ako pred pandémiou a teda na výdavkoch do kultúry výrazne ušetrili.

Nie však naše mesto! Púchov ako jedno z mála miest na Slovensku malo výdavky na kultúru  hradené v čase koronakrízy takmer také isté ako počas rokov kedy sme o pandémii nemali ani potuchy. V roku 2018 mesto poskytlo dotáciu na kultúru vo výške 452 000 EUR a  v roku 2019 vo výške 571 000 EUR. A v čase kedy výrazne klesla návštevnosť kultúrnych podujatí, kedy bola väčšina koncertov  či kultúrnych podujatí zrušených a preložených poskytlo mesto z našich daní pre Púchovskú kultúru s.r.o.  dotáciu  až vo výške  511 682, 60 EUR čo bolo oproti roku 2019  (teda roku bez pandémie) len o 60 000 EUR menej.  Pre porovnanie krajské mesto Trenčín v roku 2020 minulo na kultúru 252 516 EUR (z pôvodne plánovaných 434 755 EUR)  čo je zhruba o polovicu menej ako mesto Púchov.
Striedmosť je na mieste za každých okolností. Výdavky mesta  by mali vždy korelovať s príjmami. Týka sa to všetkých oblastí, ktoré sú platené z našich daní. Aj kultúry. To, že je teraz pandémia, nesmie byť zneužívané na bezduché rozhadzovanie peňazí.

A čo sa týka správania vedenia nášho mesta zdá sa, že sa riadi tým, že tak ako vždy v minulosti, sa to zaobíde bez šetrenia a pandémia bude slúžiť len na ospravedlnenie zvyšovania výdavkov, čo je ten najhorší scenár pre nás daňových poplatníkov.

P. Heneková verejne vyhlasuje, že sa v pozícii primátorky cíti byť obeťou. Súhlasím s ňou.  Je totiž obeťou vlastnej neschopnosti.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.