JUDr. Pavol Crkoň: Nová pošta v Púchove sa stala nekonečným príbehom neschopnosti vedenia nášho mesta

0 12

Kto si nepremárni, ten má! Nová pošta v Púchove sa stala „never ending story“, akýmsi nekonečným príbehom neschopnosti vedenia nášho mesta. 

Mesto už za éry Heneka  nedokázalo využiť finančne silné obdobie v prospech svojich obyvateľov, nedokázalo uchopiť a zrealizovať zásadné rozvojové projekty, ku ktorým zriadenie novej pošty určite právom patrí. Nedostatok manažérskych zručností, neschopnosť spájať ľudí a hľadať kompromisy zabrzdili nielen tento projekt, ale aj celkový rast a rozvoj mesta. A p. Heneková  nie je v ničom iná než bol jej muž – primátor Henek. Skutočne začínam  nadobúdať presvedčenie, že ani dve volebné obdobia nestačia Henekovcom na zrealizovanie zámeru otvorenia novej pošty. Pritom čo vedenie nášho mesta nevie zvládnuť ani za 5 rokov, iné mestá  zvládnu za pár mesiacov.

Napríklad v neďalekej Považskej Bystrici nedávno otvorili novú pobočku pošty.  Slovenská pošta v tlačovej správe z 3. marca 2021 uvádza, že novootvorená pobočka pošty v Považskej Bystrici ponúka pre verejnosť väčšie, modernejšie a klimatizované priestory.

A my občania Púchova sa medzičasom zo Slovenskej pošty dozvedáme, že citujem: „Vedenie SP, a.s. na poslednej porade GR dňa 10.11.2020 rozhodlo, že proces zriadenia novej pobočky pošty Púchov 3 sa pozastavuje na čas neurčitý“.

Je teda veľký predpoklad, že  v rámci Stratégie SP a. s. na roky 2021 až 2024 sa miesto pre naše mesto nenašlo. V takejto situácii  by  som  od p. Henekovej viac ako točenie emotívnych videí, v ktorých nás presviedča, že je len žena a má právo na emócie, očakával, že bude venovať oveľa viac času  príprave zámeru otvorenia novej pošty, ako aj  informovaniu a komunikácii so všetkými zainteresovanými stranami. Lebo ten, kto si nepremárni (čas a možnosti), ten má (výsledok)!

Ďalším dôvodom prečo ešte novú poštu nemáme sú podľa vyjadrenia p. Henekovej reštriktívne opatrenia, ktoré musela Slovenská pošta prijať. Aj toto jej vyjadrenie vnímam ako zámerne podsúvanie polopravdy a prekrúcanie  faktov.

To, čo p. Heneková nazýva reštriktívnymi opatreniami,  Slovenská pošta uvádza v svojej tlačovej správe z 12.1.2021 ako komplexnú reformu, ktorej cieľom je modernizácia spoločnosti i zvýšenie efektivity a skvalitnenie služieb klientom.

Čo všetko sa vlastne udialo do chvíle, keď sme sa dozvedeli, že zriadenie novej pobočky pošty sa pozastavuje?

Myslím si, že najdôležitejším počinom v snahe zriadiť novú pobočku bola petícia občanov nášho mesta, ktorú som zorganizoval a petičné hárky osobne odovzdal 05.12.2017 na Generálnom riaditeľstve Slovenskej pošty v Banskej Bystrici. Odpoveďou Slovenskej pošty a.s. na túto snahu bol prísľub zriadenia novej pobočky v našom meste. Vedenie nášho mesta malo pootvorené dvere k ďalším rokovaniam a my občania sme čakali, kedy sa nová pobočka pošty otvorí. Do procesu vstúpili aj poslanci mesta, ktorí na svojom zasadnutí 29.10.2019 schválili nájom nebytového priestoru určeného pre novú pobočku.

Koncom októbra 2019 zaslala Slovenská pošta už spripomienkovaný návrh nájomnej zmluva a naše mesto s uvedeným návrhom súhlasilo. Súčasťou návrhu nájomnej zmluvy bol aj záväzok nášho mesta odovzdať nájomcovi nebytový priestor určený na zriadenie novej pobočky do 31.12.2019.

A tu je potrebné sa dôrazne opýtať našej p. primátorky,

  • prečo nebol nebytový priestor upravený a v zmysle návrhu Nájomnej zmluvy aj odovzdaný protistrane k užívaniu v termíne do konca roku 2019?
  • prečo nedošlo k podpísaniu už odsúhlasenej Nájomnej zmluvy?
  • prečo sa vedenie nášho mesta od decembra 2019 do augusta 2020 intenzívne nezaujímalo v akom stave sa zriadenie novej pošty nachádza?

Výsledkom tejto premárnenej šance je, že my občania Púchova, tak ako doteraz, či v lete, či v zime budeme stáť v dlhých radoch na našej jedinej pošte. A tu je podľa môjho názoru potrebné priamo a otvorene povedať, že ide o manažérske zlyhanie p. Henekovej, pre ktoré sa proces zriadenia novej pobočky pošty pozastavil na čas neurčitý! Z priestorov určených na zriadenie novej pošty sa tak stalo mobilné odberové miesto.

MOM SOV – Nám.Slobody 1400

Veľmi by nám občanom Púchova prospelo, keby p. Heneková dala emócie bokom a začala sa pozerať na veci tak, aké naozaj sú. Je najvyšší čas, aby  nám už konečne namiesto emócií prinášala riešenia.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.