JUDr. Pavol Crkoň: Potemkinova dedina alebo keď aj nula je úspech!

0 78

V záverečnom účte mesta za rok 2020 sa uvádza: „Z rozpočtovaných príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie“.

Ďalej je v tomto verejne dostupnom dokumente uvedené: V dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19 mesto v roku 2020 pristúpilo k viacerým úsporným opatreniam, a to viazanie výdavkových prostriedkov, pozastavenie realizácie plánovaných investícií.

Aká však bola a je  skutočnosť v iných  mestách?
V roku 2020 štát v dôsledku pandémie poskytol pomoc nielen podnikateľom, ale aj samosprávam vo forme bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na vykrytie výpadkov dane z príjmov fyzických osôb. Ministerstvo financií vo svojich vyjadreniach pripúšťa, že v budúcnosti by táto finančná výpomoc mohla byť zmenená na nenávratný grant.  Inými slovami mestá by ju nemuseli štátu vrátiť späť. Mnohé mestá takto získané peniaze sa rozhodli investovať do rozvoja mesta. Pandémiu pojali ako výzvu a včas prijali úsporné opatrenia a vďaka tomu  nemuseli siahať na svoje rezervy. A popri tom dokonca nezastavili žiadnu investičnú akciu. Aj v neďalekej Považskej Bystrici primátor mesta dňa 20.10.2020 pre médiá doslova uviedol: „Považskobystrická samospráva neplánuje napriek mimoriadnej pandemickej situácii rušiť investičné akcie. Mesto zatiaľ šetrí len na vnútornej prevádzke radnice“.

A čo naše bohaté mesto?
V roku 2020 sa uskutočnila len zhruba polovica z plánovaných investičných akcií (údaj zo Záverečného účtu mesta: 50,92 %). A namiesto toho, aby vedenie mesta  šetrilo na vnútornom chode úradu tak ako iné okolité mestá, naopak štedro rozhadzovalo. Veď len na  kultúru  a šport v čase keď mnohé akcie boli v dôsledku pandémie zrušené poskytlo zhruba rovnakú dotáciu ako v rokoch bez pandémie. A čo sa týka výdavkov  na reprezentačné účely tie malo naše mesto v roku 2020 vyššie ako krajské mesto Trenčín. Zdá sa, že pandémia v našom meste až tak veľa vecí nezmenila vo vzťahu k vedeniu mesta. Veď aj v roku 2019 boli plánované investičné akcie zrealizované len na úrovni 49,19 %. Veď do volieb je ešte času dosť!

P. Heneková tak ako predtým jej muž primátor Henek namiesto rozvoja mesta popularizuje príbeh ruského ministra Potemkina a jeho falošnej dediny. Toho Potemkina, ktorý  predstieral a klamal s cieľom skryť chyby či prikrášliť skutočnosť a zastierať tak pravdivý stav vecí. O tom, že rozvoj nášho mesta je naďalej len stavanie Potemkinovej dediny svedčí  aj plán investičných akcií na rok 2021, ktorý je navrhnutý tak, aby len zakrýval nepriaznivý stav v našom meste.

P. Heneková nám už dva roky namiesto vízie a budovania udržateľného mesta predkladá len plán jeho rutinnej údržby. Údržby, ktorú bežne zvládajú aj mestá s oveľa menším rozpočtom. V Púchove veta „nie sú peniaze” jednoducho neplatí.
Ani v čase pandémie, kedy mesto vyzbieralo na daniach takmer 100 % (napr. na daniach z nehnuteľnosti to bolo až 101% oproti plánu). Preto ľudia musia  mať od vedenia nášho mesta omnoho vyššie očakávania.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.