JUDr. Pavol Crkoň: Púchovčania niečo sa tu chystá!

0 21

Občania s investičnými zámermi v ich  okolí nemusia  vždy súhlasiť, ale  môžu  vyjadriť svoj názor a tým ich ovplyvniť. To je právo každého občana v tomto štáte.

Transparentné samosprávy o každom takomto zámere svojich občanov informujú a to nielen prostredníctvom ich volených zástupcov – poslancov. Dokonca otvárajú priestor pre laickú i odbornú diskusiu, lebo keď sa už proces spustí je situácia nezvratná. Pritom platí, že rôzne investičné zámery sú povoľované rôznymi spôsobmi a podľa rôznych zákonov. Práve pre tieto dôvody transparentné samosprávy s predstihom informujú o svojich investičných aktivitách a stretnutiach organizovaných  formou „on line“ či „off line“, kde jednotlivé zainteresované subjekty môžu prezentovať svoje názory na rôzne aspekty pripravovanej dohody. S cieľom zabezpečiť plnú transparentnosť, informovanosť a vytvoriť priestor pre odborný dialóg.

A ako je to u nás v Púchove? Vytvára p. Heneková dostatočný priestor na to, aby  verejnosť a dotknutí obyvatelia mali možnosť sa aktívne a efektívne zapojiť do týchto procesov? Veď posúďte sami.

Ako občan Púchova som sa len čírou náhodou dozvedel, že predstavenstvo  SPP schválilo zámer SPP vybudovať spoločne s mestom Púchov pilotný program vykurovania CZT pomocou vodíka. Na základe tejto informácie som si prešiel všetky doterajšie výstupy zo všetkých mestských zastupiteľstiev. Ani len zmienka o tak vážnom investičnom zámere akým energetika nášho mesta bezpochyby je. Ani len zmienka o tom, kto má mandát rokovať v mene mesta (teda nás všetkých občanov) so zástupcami  SPP v tak zásadnej veci. A čo informovanosť prostredníctvom našich médií? V tých sa publikuje všetko možné, informácie každého druhu a chuti, ale tie zásadné by ste tam hľadali márne.

Z toho mi vyplýva, že je tu záujem na tom, aby sme my občania boli opäť postavení pred hotovú vec. Ďalej mi z toho vyplýva to, že filozofia vedenia nášho mesta vo vzťahu k nám občanom je stále rovnaká, taká čisto Henekovská:  Ber alebo neber! Ale hlavne sa nepýtaj. Názor občanov nás až do volieb nezaujíma.

Ale my, občania Púchova máme  nielen povinnosti, ale aj svoje  práva! Máme právo  vedieť  v akej fáze sa tento projekt nachádza a aké sú časové rámce jeho realizácie. Máme právo na poskytnutie konkrétnych informácií zo strany vedenia mesta o výhodách, ktoré má táto dohoda priniesť nám občanom,  máme právo byť informovaní o prípadných problémoch a prekážkach, ktoré sa môžu vyskytnúť pri realizácii tohto energetického projektu. My Púchovčania máme právo  poznať očakávania mesta od uzatvorenia tejto dohody s  SPP.  A keďže každé vyvážené partnerstvo je o vzájomných právach a povinnostiach, aj otázka aké povinnosti vyplývajú z tejto dohody pre naše mesto je namieste.

Preto vyzývam p. Henekovú, aby upustila od neférového konania „o nás bez nás“ a otvorila transparentný priestor pre diskusiu pre všetky zainteresované strany. Verejná diskusia je pre realizáciu tak zásadného  investičného zámeru nevyhnutná.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.