JUDr. Pavol Crkoň: Slušnosť a klamstvo? To nejde dokopy!

1 4

Je to len nedávno, čo mesto pod vedením p. Henekovej informovalo verejnosť, že prevádzka púchovského letného kúpaliska bude zatvorená z dôvodu technickej poruchy.

Dnes už niet pochýb o tom, že mesto neinformovalo pravdivo, čo nakoniec potvrdil aj RÚVZ Považská Bystrica „Podľa výsledkov laboratórnych analýz vzorka vody  nevyhovovala hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie pre prítomnosť Staphylococcus aureus“. https://mypovazska.sme.sk/c/22956202/puchovske-kupalisko-bolo-zatvorene-mesto-informovalo-o-technickej-poruche-na-vine-vsak-bola-bakteria.html

Vo wikipédii sa o tejto baktérii dočítate: „Stafylokoky môžu vyvolať rôzne ochorenia od ľahších, až po život ohrozujúce stavy. Keďže sa prirodzene vyskytujú na pokožke, na prenos stačí obyčajný dotyk. Buď ide o priamy kontakt s nosičom alebo o kontakt s kontaminovaným predmetom. Vtedy hovoríme o komunitnom prenose.“ Aj ostatné medicínske štúdie informujú o stafylokoku ako o baktérii. A som si na 100% istý, že v žiadnych wikipédiách, či encyklopédiách sveta nenájdete definíciu stafylokoka ako technickej poruchy.

Zdroj/Foto: Wikipedia – Staphylococcus aureus (ľudovo zlatý stafylokok)

Isteže, nie je ničím výnimočným to, že po odbere vzorky vody z verejného kúpaliska a následnej laboratórnej analýze môže nastať situácia, že voda je nevyhovujúca a je nutné na určitý čas kúpalisko uzavrieť. Deje sa to. Za to nie je priamo zodpovedná p. Heneková. Ale za spôsob, akým informuje mesto verejnosť o danom fakte, za to zodpovedná  je.

A označiť stafylokokus za technickú poruchu je ukážkou toho, ako si vedenie mesta „váži“ svojich občanov. Nenašiel sa ani jeden „statočný“, ktorý by oficiálne informoval o skutočnom dôvode zatvorenia kúpaliska, ospravedlnil sa ľuďom a poučil najmä rodičov o tom, ako sa majú zachovať, ak by sa po návšteve kúpaliska u ich detí prejavili určité príznaky, ktoré by mohli mať súvis práve s pobytom na kúpalisku a komunitnou nákazou. Keď sa na FB mesta Púchov rozprúdila diskusia a ľudia sa dožadovali informácií, bolo mestom len cynicky uvedené:

Zdroj: FB/Mesto Púchov – oficiálna stránka

A ani v najnovšom vydaní Púchovských novín (č. 26) nenájdete nič o skutočných dôvodoch zatvorenia letného kúpaliska a ani slovo na ospravedlnenie. Preto niet divu, že aj po znovuotvorení kúpalisko zívalo veľa dní prázdnotou. Nie nadarmo sa hovorí, že dôvera sa ťažko buduje, ale veľmi ľahko stratí. 

Je tu volebný rok a preto je u p. Henekovej možné doslova všetko. Veď vo volebnom roku treba vyzerať lepšie a udržať si dojem profesionality. A to za každú cenu. V tomto prípade aj za cenu zdravia nás občanov Púchova! Domnievam sa, že u p. Henekovej nejde len o klamstvo, ale priamo o manipuláciu verejnosti. A to nielen vo veci zatvorenia kúpaliska.

Napokon posúďte sami. Podľa vyjadrenia odborníkov, je manipulátor  „osoba, ktorá spočiatku vystupuje presvedčivo, preto jej takmer každý  bez odporu podľahne. Manipulátor klame a prekrúca výroky iných, popiera úplne zrejmé skutočnosti a fakty, lichotí a zalieča sa, obdarováva a poskytuje službičky, len aby sa zapáčil, či dosiahol svoje. Manipulátor ďalej prenáša zodpovednosť na druhých alebo sa zo svojej zodpovednosti vykrúti a navodzuje v ostatných pocity viny a výčitky svedomia, pričom sa dovoláva rodinných vzťahov, priateľstva, lásky, profesionality a pod. Zaliečaním, chválami, prípadne vzbudzovaním pocitu viny sa vás snaží získať, hrá sa na kamaráta, na ktorého sa možno vždy spoľahnúť alebo úbožiatko, o ktoré sa treba starať.“

Skúste si opäť prečítať akýkoľvek príhovor p. Henekovej k občanom mesta a podľa môjho názoru tam nájdete všetko to, čo definuje manipulátora.

Klamstvo vie byť, paradoxne, aj prejavom fiktívnej slušnosti. A ak v minulých voľbách p. Heneková manipulovala verejnosť „hrou na úbožiatko“, teraz zvolila hru na „pani slušnú“. Ale slušnosť a klamstvo to nejde dokopy!

 

1 komentár
  1. Púchov hovorí

    Teraz vidíme technickú potruchu na meste! Trestne oznámenia lietajú vzduchom…

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.