JUDr. Pavol Crkoň: To čo iní primátori považujú za samozrejmosť je pre p. Henekovú životným úspechom.

0 67

Novoročný príhovor p. Henekovej až na malé rozdiely v oslovení oproti tým minuloročným (predtým jej v roku 2021 bolo cťou a tento rok už aj cťou a potešením) bol vo veľkej časti opäť len a len rekapituláciou obsahu predchádzajúcich vydaní Púchovských novín, ktorý doplnila o nové citáty a frázy.

A tak ako ani v predchádzajúcich novoročných príhovoroch ani tento rok sme sa nedočkali vízie, ktorá by naše mesto výrazne posunula v rebríčku moderne vybudovaných a rozvinutých miest. P. Heneková iba zopakovala to, o čom nás počas minulého roka už predtým a veľakrát aj duplicitne informovala v Púchovských novinách, ktoré buď nečíta, alebo podceňuje ich čitateľov. Dokonca miestami pôsobila viac ako hovorkyňa Púchovských technických služieb než ako primátorka mesta.

Ako každý rok, aj v tomto roku p. Heneková vyzdvihla, ako sa v našom meste opravujú chodníky a riešia havarijné stavy. A  to čo je  pre iných primátorov samozrejmosťou – či ide o  realizáciu viacero malých projektov, rekonštrukcie a opravy mestských komunikácií a zabezpečovanie  všetkých  bežných služieb mesta včítane sociálnej pomoci občanom – je pre p. Henekovú životným úspechom. A to až takým, že jej to stojí za zmienku nielen v Púchovských novinách, ale aj v jej každoročných novoročných príhovoroch.

O investičných akciách, o ktorých nás informuje p. Heneková v jej novoročnom príhovore sme sa mohli detailne dočítať už v decembrovom vydaní Púchovských novín č. 44, kde uvádza:

„Finišujú́ práce na rekonštrukcii cesty v Nosiciach od Hydrocentrály a tiež na parkovacích miestach na Štefánikovej ulici, kde po dokončení vznikne sedemnásť parkovacích miest. Ukončené boli aj opravy niektorých častí miestnych komunikácií a chodníkov nielen pred cintorínom v Horných Kočkovciach a Nosiciach, ale aj na Ul. Okružnej, Ul. Mládežníckej, Ul. Astrovej a ďalších. V spolupráci, a za finančnej pomoci súkromného investora, sa dokončila revitalizácia športového areálu na Mládežníckej škole, kde vznikol okrem iného aj plne funkčný atletický ovál“.

A pre tých, ktorí nevedia čítať s porozumením  sa táto informácia o investičných akciách  pre istotu objaví aj v ďalšom článku tohto istého vydania Púchovských novín a to konkrétne na str. 5:

„Informácia o aktuálnych investičných akciách: Poslanci boli informovaní o aktuálnych investičných akciách mesta, ako napr. Prestavba objektov A a B na Kolonke – rozpočet 1.850.336 €, Kompostáreň mesta Púchov – 1.935.770 €, Rekonštrukcia zasadačky MsÚ – 55.000 €, Nosice – rekonštrukcia komunikácie od Hydrocentrály po starú školu – 182.000 €, Rekonštrukcia komunikácie na Ilonku – 30.000 €, Rekonštrukcia domu smútku v Horných Kočkovciach – 26.000 €, Rekonštrukcia sauny na plavárni – 185.000 €, Pamäť lesa – 35.300 €, Amfiteáter–135.000 €, Stavebné úpravy KD Ihrište–5.000 €“

Jej novoročné chválospevy zneli opätovne aj na adresu športového ihriska pri ZŠ Mládežnícka, ktoré je vraj „nádherným  športovým areálom“, čo bolo uvedené aj v Púchovských novínách  č. 45 z 21.12.2021 v článku „Žiaci Základnej školy Mládežnícka v Púchove sa tešia z nového športového areálu“.  P. Heneková to Vám naozaj stačí tak málo? Nevidíte alebo nechcete vidieť vybavenosť športovísk v okolitých mestách?

Aj projekt Kompostáreň mesta Púchov spomenutý v tomto, ako aj v predchádzajúcom novoročnom príhovore, bol taktiež obsahom vydania Púchovských novín v roku 2021 a to minimálne 4 krát. O kompostárni sme sa mohli dočítať vo vydaní Púchovských novín č. 14, č. 30, č. 31, č. 44, atď.
To isté sa dá povedať aj o investičnej akcii Dom smútku v Horných Kočkovciach, ktorú  p. Heneková nezabudla tiež spomenúť ako na počiatku tohto tak i minulého roku a pre istotu ešte aj v Púchovských novinách č. 19, 20, 24, 30, 31, 35, 41 a 42. A tak o tejto jednej investičnej akcii sme v roku 2021 „počuli“ spolu aj s novoročnými príhovormi minimálne 10 krát. Aj výstavbou 36 nájomných bytov na Kolonke sa p. Heneková niekoľkokrát chválila už  počas roka 2021. Konkrétne vo vydaní Púchovských novín č. 29, 37, 43 a 44.

A to, že raz v Púchove budú nové detské jasle uviedla p. Heneková nielen na počiatku tohto roka, ale aj v jej novoročnom príhovore pre rok 2021 a 2020. A o úspechoch riaditeľky CVČ Aleny Strýčkovej, ktoré taktiež nezabudla spomenúť v jej novoročnom príhovore, sme sa mohli počas minulého roku  dočítať v Púchovských novinách najmenej 5 krát.

Pochvala ako pozitívna spätná väzba má podľa mňa svoje miesto v živote. Vedieť pochváliť a vedieť sa pochváliť však musí mať svoje hranice ako všetko v živote. V opačnom prípade to môže vyznieť ako manipulatívna technika a zdá sa, že p. Heneková má k nej blízko, čo nám dokázala aj svojim novoročným príhovorom,  ako inak obohateným  o množstvo zahraničných citátov. Jedným z nich je aj citát G. B. Shawa, ktorým autor vystihuje morálku národa a charakter ľudí. A tak z pera tohto dramatika vyberám citát určený ako pre p. Henekovú, tak aj  pre jej manžela,  exprimátora Heneka:  „Kde nie sú znalosti, sa hlúposť nazýva vedením“.

A pre nás Púchovčanov dávam do popredia slovenské príslovie, že „dobré sa chváli samo“.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.