Pedagógov púchovskej SOŠ obchodu a služieb ocenili najvyšším vyznamenaním

0 17

Spolupráca Strednej odbornej školy obchodu a služieb (SOŠ OaS) v Púchove v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov (SZKC) trvá už niekoľko rokov. Jej vysokú úroveň dokazujú aj vynikajúce výsledky v oblasti vzdelávania študentov v profesii cukrár a kuchár.

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov si všimol zásluhy pri rozvoji svojej činnosti a rozhodol sa oceniť šikovnosť svojich členov – majstrov tohto remesla. Najvyššie vyznamenanie SZKC sa okrem iných ušlo aj riaditeľovi Strednej odbornej školy obchodu a služieb Púchov Ivanovi Kasárovi a majsterke odborného výcviku Jozefíne Zaukolcovej. Rád prezidenta SZKC si na celoslovenskom Valnom zhromaždení v Trnave prevzali za dlhoročné pôsobenie, ale aj za pomoc a podporu zväzu. Zväz najvyšším vyznamenaním ocenil majstrovstvo spolu 32 ľudí.

Prezident SZKC Branislav Križan prvýkrát v histórii zväzu udeľoval tiež najvyššie profesijné vyznamenanie SZKC – Rád sv. Vavrinca. Ten si okrem 19 ľudí pôsobiacich v oblasti gastronómie z jeho rúk prevzala aj Jozefína Zaukolcová. Okrem dlhoročnej práce v zväze získala ocenenie tiež za založenie Klubu cukrárov SZKC. Pedagogička Jozefína Zaukolcová je okrem iného viacnásobnou členkou Slovenského národného tímu kuchárov a cukrárov, ktorý slovenských kuchárov a cukrárov dlhodobo úspešne reprezentuje na medzinárodných a svetových gastronomických súťažiach.

Toto ocenenie zaväzuje nielen pedagogických pracovníkov, ale aj školu k ďalšej odbornej príprave a rozvoju súťažnej činnosti budúcich generácií gastronomických odborníkov,“ uviedol riaditeľ školy Ivan Kasár. Zväz oceňoval vôbec prvýkrát od svojho vzniku v roku 1990.

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov je celoslovenským združením, ktorého základom je centrála a príslušné regionálne a odborné kluby. Jedným z nich je aj Klub cukrárov SZKC, ktorý od roku 2009 sídli na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Púchove. Jeho predsedníčkou je majsterka odborného výcviku na SOŠ OaS Jozefína Zaukolcová.

Na základe tejto skutočnosti škola spolupracuje so SZKC pri organizovaní celoslovenských súťaží v oblasti gastronómie pre odbor cukrár, pri reprezentácii na medzinárodných súťažiach a pri organizovaní odborných podujatí, ktoré by sa nedali realizovať bez podpory vedenia školy, riaditeľa Ivana Kasára,“ doplnila členka pedagogického zboru SOŠ OaS Púchov Ludmila Hamšíková.

TSK sa tiež pridáva ku gratuláciám, obom pedagógom blahoželá k dosiahnutému úspechu a ďakuje za vzornú reprezentáciu školy i kraja.

Zdroj + foto: Ing. Ludmila Hamšíková (SOŠ OaS Púchov)

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.