JUDr. Pavol Crkoň: Kto nič nerobí, nič nepokazí. A kto nič nepokazí, je pochválený!

0 59

Aj tento rok predstavitelia mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorá prináša aplikáciu Odkaz pre starostu odovzdali ocenenia Zlaté vedro samosprávam, ktoré úspešne riešia podnety od svojich občanov.

Odkaz pre starostu slúži obyvateľom pre nahlasovanie rôznych typov nedostatkov, ktoré ich sužujú vo verejnom priestore obcí a miest. Najviac podnetov sa týkalo stavu ciest a chodníkov, zelene a životného prostredia.

Čo je za pozadím tohto ocenenia? Komu môžeme vďačiť za (ne)riešenie podnetov od občanov?

Zapojenie nášho mesta do tohto projektu inicioval poslanec Raník. Riešenie väčšiny podnetov od občanov zabezpečuje mestská spoločnosť Podnik technických služieb mesta, s.r.o., ktorá má na starosti odpadové hospodárstvo a komunálne služby. My občania si za tieto služby každoročne platíme a to prostredníctvom dotácie, ktorú mesto poskytuje z našich daní pre tento mestský podnik.

Podnik technických služieb mesta je teda zodpovedný za stav nášho mesta z hľadiska jeho čistoty, zelene, ale aj za  stav našich chodníkov a ciest. Prvýkrát bolo naše mesto ocenené cenou Zlaté vedro za rok 2017. A práve v  tomto roku Podnik technických služieb mesta vykázal prvýkrát za éry Henekovcov výrazne nižší výsledok hospodárenia ako za roky predchádzajúce. Ak hospodársky výsledok v roku 2017  predstavoval zisk vo výške 5 904 EUR, tak za  minulé roky to bolo v priemere o 65 tisíc EUR viac. Hospodársky výsledok je akýmsi zrkadlom ako sa spravujú verejné financie. Aj tie v mestských spoločnostiach. Ako toto všetko súvisí s ocenením? Čítajte ďalej.

V nasledujúcom roku 2018 kedy mal hospodársky výsledok v Podniku technických služieb mesta naďalej klesajúcu tendenciu  schválili poslanci nášho mesta konateľovi  tejto spoločnosti odmenu. A odmenu dostal aj v roku 2019, v roku kedy mestský podnik dosiahol historicky najnižší výsledok hospodárenia  a to stratu až vo výške 221 562 EUR! Tomu sa hovorí hospodáriť od desiatim k piatim! Ale čo tam po tom, hlavne že doma máme ocenenie.

No nerástli len odmeny pre konateľa, ale aj dotácie z rozpočtu mesta pre túto spoločnosť. A rástli aj výdavky na údržbu zelene, či čistotu mesta, ako aj výdavky na údržbu komunikácií. Nič proti tomu, ale máte pocit, že naše mesto, ktoré za vlády  Henekovcov navyšovalo aj tieto výdavky je čistejšie, či zelenšie? Máte pocit, že naše chodníky a cesty sú v lepšom stave?

Posúďte sami, koľko nás občanov toto  všetko stojí. Len od roku 2017 až do roku 2020 sme z našich daní za  údržbu zelene zaplatili 1 262 606 EUR (priemerne ročne to vychádza na 315 000 EUR) a za čistotu v meste spolu 591 551 EUR. Takmer 2 milióny EUR za 4 roky za nové kvetinky a čisté ulice!
A komunikácie? Ich oprava, údržba a rekonštrukcia nás daňových poplatníkov stála  za 4 roky  takmer 3 milióny EUR! Raj na zemi toto naše mesto! Ale žiaľ len pre niektorých.
A čo podnety od občanov týkajúce sa života v našom meste? Podľa platformy Odkaz pre starostu sa tieto podnety v Púchove úspešne riešia. Naozaj? Dostala sa mi do rúk zápisnica zo schôdze občianskeho výboru jednej mestskej časti. A dočítal som sa, že napriek urgenciám obyvateľov riadiacim pracovníkov mestského úradu sa podnety od obyvateľov viac ako rok  neriešili. Rok sem, rok tam.  Čo tam po tom, hlavne, že máme doma ocenenie.
Panie poslankyne a páni poslanci, výkon mandátu mestského poslanca je nielen o odmenách za členstvo v dozorných radách, ale aj o kontrole hospodárenia mestských spoločností, v ktorých dozorných radách sedíte. A to ako má vypadať výročná správa o hospodárení a činnosti v mestskej spoločnosti ste už mohli mať dávno zvládnuté. Ako si inak vysvetliť, že už roky schvaľujete neúplnú výročnú správu Podniku technických služieb mesta? https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/attachment/7813210

Nezabúdajte, že aj Vy ste spoluzodpovední za stav a hospodárenie mestských spoločností. A pre Vašu inšpiráciu ako má taká výročná správa vypadať prikladám link na TSM v Dubnici nad Váhom http://tsmdubnica.sk/wp-content/uploads/2020/12/Vyrocna-sprava-TSM-2019_PDF.pdf, technických služieb mesta, ktoré sú  na 1. mieste v komunikácii s obyvateľmi na portáli Odkazprestarostu.sk za rok 2020.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.