JUDr. Pavol Crkoň: Patríme k tým, čo si mysleli, že „prečúrajú“ trh alebo k tým, čo sa na to „vyflákli“?

0 4

Ticho okolo cien tepla v Púchove je ako ticho pred búrkou. Pritom je rozhodnuté. Cena tepla v Púchove na rok 2022 zdražela o 104,5 % vo variabilnej položke ceny tepla a o 5,2 % vo fixnej položke tepla. Toto rozhodnutie zverejnil ÚRSO na svojej stránke 10. februára 2022.

Ceny plynu za posledných 12 mesiacov vyleteli astronomicky hore. A od cien plynu sa odvíja cena tepla, ktorú tvoria dve zložky – cena plynu a náklady na distribúciu. Téma cien energií je „témou, ktorá žije“, ako uviedol na nedávnej tlačovej konferencii aj minister hospodárstva. Ale zdá sa, že to nie je „živou témou“ pre vedenie nášho mesta.

Nedávno si p. Heneková v príhovore do Púchovských novín povzdychla, že: „Bohužiaľ, v súčasnosti je hnevu, zlosti a zloby všade naokolo veľmi veľa“, čo ako vždy nezabudla ukončiť citátom o tom, ako si máme udržať ducha radosti.

Čo keby nám Púchovčanom p. Heneková namiesto pravidelného servírovania prázdnych fráz pomohla si udržať ducha radosti v meste napríklad aj tým, že by nám konečne verejne povedala, či patríme k tým samosprávam, čo si svoje povinnosti splnili riadne a včas a teda našich domácností sa zvýšenie cien tepla  nebude dramaticky týkať (áno sú aj také samosprávy čo dodávajú teplo  za mierne zvýšenú cenu oproti roku 2021), alebo patríme k tým, čo špekulovali a situáciu na trhu s plynom nezvládli, alebo dokonca k tým, čo sa na to celé vyflákli a situáciou sú zaskočení?

Richard Sulík, minister hospodárstva na tlačovej konferencii 14.2.2022 k riešeniam vysokých cien energií uviedol, že sú v rámci centrálnych zásobovateľov tepla (CZT) také subjekty, ktoré správnymi manažérskymi rozhodnutiami dokázali zabrániť výraznému zdraženiu tepla (tých zodpovedných je 280 z celkového počtu 338 CZT, uviedol minister hospodárstva) a sú  subjekty, ktoré zabudli nakúpiť včas plyn a jednoducho to zanedbali. K týmto nezodpovedným subjektom minister hospodárstva doslova uviedol: „…a potom boli takí čo si mysleli, že sú chytrejší ako trh, a že ho prečúrajú, ten trh a boli takí, ktorí nevedeli alebo sa na to vyflákli“.

Pre teplárenské spoločnosti alebo inak CZT, ktoré nakúpili plyn za ceny nižšie, predstavuje priemerné zvýšenie mesačných nákladov pre domácnosť za teplo  3,30 EUR (zdroj: URSO a týka sa to cca 75% cenových rozhodnutí). URSO ďalej zdôrazňuje, že medzi cenami tepla resp. zvýšenými nákladmi odberateľov za teplo, sú v rámci Slovenska značné rozdiely oproti priemeru v závislosti od toho, kedy a za akú cenu nakúpili dodávatelia tepla plyn na burze.

A ďalej uviedol, že potom my občania len počúvame ako: „…ten zabudol, ten nevedel, ten teraz plače“…, ale  uviedol aj to, že o svoje peniaze sa treba starať a rozhodnutia CZT sú samostatné manažérske rozhodnutia, za ktoré štát nenesie zodpovednosť, ale samospráva. A na margo samospráv ďalej uviedol, že občania sa musia sami vedenia mesta pýtať, že: „…prečo zaspali, kde boli keď mali nakúpiť, prečo nič nerobili, keď robiť mali? Záležitosť ceny tepla v meste  je vecou miestnych obyvateľov, koho si zvolili, toho majú. Ľudia si musia dávať pozor, či si zvolia trubiroha, alebo schopného manažéra!“

Púchovčania, p. Heneková nám okrem iného praje: „…mnoho dôvodov na úsmev“ avšak na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0142/2022/T zo 16.12.2021, v ktorom úrad konštatuje, že zmena cenového rozhodnutia spôsobí zvýšenie variabilnej zložky ceny tepla o 104,5 % a fixnej zložky ceny tepla o 5,2 % oproti cenám tepla v minulosti, a že náklady na domácnosť sa v priemere zvýšia o 22,34 EUR za mesiac oproti roku 2021, nám úsmev skôr zamrzne, než naopak.

Pre vysvetlenie pojmov:

  • Variabilná zložka ceny tepla sa uplatňuje pri výpočte ceny tepla za namerané množstvo tepla
  • Fixná zložka ceny tepla sa uplatňuje za regulačný príkon odberného zariadenia

Z  tohto rozhodnutia mi vyplýva, že patríme k tým mestám, ktoré namiesto, aby lacno nakupovali plyn, iba špekulovali a tým manažérsky zlyhali. Dokonca sa zdá, že minuloročné blúznenie o vodíku a o vykurovaní CZT vodíkom zamestnalo jeho vedenie natoľko, že sa zabudli správať zodpovedne.

Iste, prípadná škoda vzniknutá takýmto zlým manažérskym rozhodnutím sa nedotkne priamo samotných domácností, nakoľko majú cenu tepla regulovanú, ale nepriamo to občania budú znášať vždy. Toto potvrdil aj samotný minister hospodárstva, keď informoval, že v prípade takýchto CZT štát uvažuje o tom, že si ich zoberie späť pod svoju správu.

A preto je tu otázka, prečo mesto nezabránilo zdraženiu tepla o viac ako 100 % pri variabilnej položke? Veď pre teplárenské spoločnosti alebo inak CZT, ktoré nakúpili plyn za ceny nižšie, predstavuje priemerné zvýšenie mesačných nákladov pre domácnosť za teplo 3,30 EUR (zdroj: URSO a týka sa to cca 75% cenových rozhodnutí). URSO ďalej zdôrazňuje, že medzi cenami tepla, resp. zvýšenými nákladmi odberateľov za teplo, sú v rámci Slovenska značné rozdiely oproti priemeru v závislosti od toho, kedy a za akú cenu nakúpili dodávatelia tepla plyn na burze. Preto verejne žiadam p. Henekovú, aby mesto zverejnilo zmluvu, ktorú podpísali zástupcovia MBP v Púchove pre rok 2022.

 

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.