JUDr. Pavol Crkoň: Púchovský jarmok trochu inak alebo málo muziky za veľa peňazí

0 70

Púchovský jarmok ako neoddeliteľná súčasť prichádzajúcej jesene sa vždy tešil veľkej obľube nás Púchovčanov. Pešia zóna sa každým rokom počas jarmoku zmenila na miesto, ktoré spája históriu, tradície a súčasnosť.

Nebolo tomu však tento rok. Pandémia nemohla byť dôvodom. Dôvodom bol nevydarený experiment  p. Henekovej presunúť Púchovský jarmok mimo pešiu zónu. Pritom koncerty počas tohtoročnej jarmočnej doby spôsobili, že sa pešia zóna zmenila na miesto s vysokou koncentráciou ľudí a to napriek rizikám tejto doby.

Nezabúdajme ale, že každá mestská zábava nás daňových poplatníkov niečo stojí. A týka sa to aj jarmokov, ktoré naše mesto usporadúva. V niektorých prípadoch sa hovorí: Za málo peňazí veľa muziky. Toto žiaľ v Púchove neplatí.  Veď ako by potom bolo možné, že skoro najviac nás stáli jarmoky počas Covid pandémie, tie  jarmoky, ktoré sa vôbec neuskutočnili?

K takýmto zisteniam vás privedú oficiálne dokumenty mesta Púchov zverejnené na jeho webových stránkach. Keď nahliadneme do Záverečných účtov mesta /Príloha č. 2 k Záverečnému účtu mesta Púchov za rok 2020 – Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Púchov za rok 2020/ zistíme, že: „Mesto v roku 2020 neusporiadalo tradičné 3 jarmoky – Veľkonočný, Púchovský a Mikulášsky jarmok – z dôvodu pandémie COVID 19“. Ale za zabezpečenie jarmokov zaplatilo 10 124 EUR. A minulo aj peniaze za technické zabezpečenie týchto podujatí v hodnote 38 794 EUR (v tejto sume je zahrnutá oprava lavičiek a obstaranie mobiliáru – koše a stojany), takže spolu mesto minulo z mestskej kasy na 3 jarmoky, ktoré sa pre pandémiu nekonali sumu 48 981 EUR!
Pozrime sa pre porovnanie na mestské výdavky na naše tradičné jarmoky mimo pandémie. Verili by ste tomu, že tieto výdavky v rokoch kedy o pandémii ešte nebolo ani chýru ani slychu boli oveľa nižšie? Tak napr. v roku 2015 sa  z mestskej kasy vyplatilo za jarmoky „len“ 7 441 EUR.  https://www.puchov.sk/download_file_f.php?id=697107  čo je o 41 540 EUR menej  ako za jarmoky v roku 2020,  teda v roku kedy žiadne jarmoky neboli.
V roku 2016 to bolo celkom 11 093 EUR, v nasledujúcom 8 437 EUR. Vo volebnom roku sa už však špirála vyhadzovania peňazí nás daňových poplatníkov roztočila a tak nás jarmoky stáli  až 26 026 EUR  (rok 2018).  A s nástupom p. Henekovej vyleteli výdavky za púchovské jarmoky v porovnaní s minulými rokmi do závratných výšin.

V roku 2019 mesto za týmto účelom minulo až 104 858 EUR (z toho zabezpečenie jarmokov 32 338 EUR a technické zabezpečenie až 72 520 EUR). A to v týchto všetkých sumách nie sú započítané výdavky za umelcov. Tie sa platia z rozpočtu Púchovská kultúra s.r.o.
O tom, že úroveň jarmokov v Púchove klesá nehovoria len ich návštevníci, ale aj ďalší oficiálny údaj. Počet predávajúcich jarmočníkov. Kým v roku 2014 ich bolo 1090, v roku 2019 už len 590.

Je najvyšší čas aby nám naši mocipáni Henekovci začali skladať účty. Je najvyšší čas, aby sme my občania Púchova, ktorí pravidelne prispievame na skvalitnenie života v meste prostredníctvom našich daní, vystúpili zo svojich bublín a začali sa viac zaujímať o veci verejné. Je najvyšší čas opýtať sa našich poslancov či je to úmysel a či neznalosť, že takéto míňanie našich peňazí schvaľujú a nepriamo tým podporujú. A je najvyšší čas sa opýtať hlavnej kontrolórky mesta, či dá ruku do ohňa za to, že verejné financie sú hospodárne, účelovo a efektívne vynakladané.

Ťažké časy sú už totiž „za dverami“.

A od p. Henekovej namiesto útokov v podobe zosmiešňovania každého komu na jeho meste ako i  peniazoch, ktorými prispieva na chod mesta záleží, právom už roky očakávame viac než len úsmevy a lacné gestá.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.