JUDr. Pavol Crkoň: Sauna za cenu rodinného domu?!

1 428

Počiatkom roku 2021 sa p. Heneková k investičným akciám nášho mesta vyjadrila nasledovne: „…chceme spoločne s ekonomickou komisiou zmeniť prístup, ako aj samotnú filozofiu investovania v našom meste. Do toho prišla pandémia a naše plány sme museli posunúť a prehodnotiť“. A ďalej pokračuje: „Prvým výsledkom bolo asfaltovanie pozemných komunikácií v našom meste koncom minulého roka, ktorého rozsah sme oproti pôvodnému plánu skoro za rovnaké peniaze zdvojnásobili“.

Toto jej vyhlásenie mi pripomína príbeh Alenky v ríši divov, ktorá objavuje  fantazijný svet záhad. P. Heneková takisto ako aj hlavná postava tohto príbehu je neustále ohromená tým, čo sa okolo nej deje. No na rozdiel od rozprávkovej Alenky, ktorá je prívetivá  a ochotná, a ktorá rázne rieši fantazijné zápletky, je tá naša púchovská  „Alenka v ríši divov“ celkom neprívetivá a dosť strnulá.

Prečo? Lebo p. Heneková avizovala urobiť v roku 2021 vo vzťahu k investičným akciám mesta to, čo malo byť urobené už pri jej nástupe do funkcie. Veď ona sama v roku 2018 pri primátorských voľbách uviedla: „Po štyroch rokoch primátorovania môjho manžela mám triezvy pohľad na mesto i stav financií. Viem, že mesto odovzdá značne oddlžené a finančne dobre naštartované a zabezpečené. V druhom volebnom období plánoval aj on veľa pozitívnych zmien a noviniek, ktoré chcel Púchovčanom predstaviť a ponúknuť. Ja som samozrejme značnú časť týchto plánovaných zmien a investícií prevzala do svojho volebného programu a chcem ďalej v tom nasadení a nadšení pokračovať“.

Žiaľ z doterajších investičných plánov nášho mesta je však zjavné, že  nielen  podľa jej predchodcu Heneka, ale aj podľa p. Henekovej má nám Púchovčanom k nadšeniu stačiť len bežná údržba mesta. Napokon aj plán investičných akcií mesta pre rok 2021 i rok nasledujúci je z väčšej časti o tom istom – o oprave a údržbe mesta. Významný investičný počin, na ktorý Púchovčania čakajú už takmer 7 rokov, v týchto plánoch nehľadajte. Naopak dych vyrážajúce investičné akcie čo do ich sumy i (ne)aktuálnosti v nich nájdete a to hneď niekoľko.

Jedným z takýchto investičných „rozmarov“ vedenia mesta je prestavba mestskej sauny v krytej plavárni v čase pandémie. Táto akcia sa zrealizuje za peniaze, za ktoré by si bežný Púchovčan mohol kúpiť dom. Dokonca by si za tieto peniaze mohol kúpiť aj dom so saunou. Veď posúďte sami! V júli tohto roka mesto uzavrelo s dodávateľom prác zmluvu na sumu 182.179,88 EUR celkomV októbri sa táto suma navýšila až na 207 262,51 EUR! Faktom je, že mestská sauna rekonštrukciu už potrebovala, na čom sa asi zhodne väčšina nás  Púchovčanov. Ale urobiť prestavbu mestskej sauny v hodnote nového rodinného domu považujem za nehospodárne a v čase COVIDU aj za neefektívne nakladanie s našimi peniazmi.

Prestavba sauny v krytej plavárni v Púchove

Ďalšou akciou, ktorá v čase pandémie a teda v čase obmedzeného života obyvateľov mesta nemá opodstatnenie je rekonštrukcia zasadačky na mestskom úrade. Tento ďalší rozmar p. Henekovej, nakoľko zasadačka slúži najmä primátorke mesta, nás bude stáť 55 tisíc EUR. Treba si uvedomiť, že obidve tieto akcie sa uskutočňujú nielen v čase, kedy sa verejnosti obmedzuje vstup do verejných priestorov, ale aj v  čase keď je viac ako isté, že život nám enormne zdražie a že  bude nutné siahnuť aj po úsporách. A táto skutočnosť sa bude týkať nielen peňaženiek bežných občanov, ale aj našej mestskej kasy.

Zasadacia miestnosť mestský úrad Púchov

Pýtam sa preto p. Henekovej ako aj poslancov mesta,  či by voči nám občanom nebolo férovejšie, keby tieto investície adresne nasmerovali do našich škôl?  Vzhľad niektorých z nich je v príkrom rozpore so skutočnosťou, že patríme k najbohatším mestám z hľadiska daňového príjmu mesta na hlavu obyvateľa. Za takmer 260 tisíc EUR, teda sumu čo nás poplatníkov bude stáť rekonštrukcia sauny a zasadačky, sme mohli mať napr. zateplenú budovu školy na Slovanskej ulici. Veď už v roku 2018 sa poslanci na svojom zasadnutí uzniesli, že: „Vďaka zodpovednému hospodáreniu pôjde viac ako 400 tisíc napríklad do zateplenia ZŠ s MŠ Slovanská“ (https://www.puchov.sk/poslanci-schvalili-prebytkovy-zaverecny-ucet-za-rok-2018-oznam/mid/399583/.html). Je rok 2021 a nič z toho sa neudialo. A tak obetaví rodičia žiakov tejto školy už roky suplujú mesto a svojpomocne pomáhajú pri riešení bezútešného technického stavu budovy, v akom sa  táto škola nachádza.

Je nutné opäť a na rovinu si povedať, že s  tak bohatou mestskou kasou akú Púchov roky má, malo vedenie mesta už  dávno pristúpiť k smart city riešeniam, ktoré prinášajú nielen vyasfaltované ulice, ale aj ekologickú úspornosť, či ekonomickú efektivitu,  čo ide ruka v ruke so zvýšením kvality života. Ale to čo je pre mnohé múdre samosprávy už realitou a to napriek pandémii, je pre p. Henekovú stále len „ríšou divov“.

1 komentár
 1. Love hovorí

  Henekova s Ondričkom tu dokázali preinvestovať v dvoch maličkých miestnostiach sauny vyše 250 000 eur, neviem, ako to dokázali, ale dokázali. Teraz títo dvaja vymysleli, ako vytiahnuť ďalšie tisíce z mesta, a to tak, že len za projekt obnovy plavárne zaplatia viac ako 80 000 EUR.https://www.crz.gov.sk/zmluva/7630228/ Skoro som zabudol, Kačena ešte ide urobiť kozmetické úpravy na dokončenej stavbe ZŠ s MŠ Slovanská, kde zmení aj názov z MŠ na Detské jasle za 500 000 EUR.https://www.crz.gov.sk/zmluva/7621824/ .Dokonca mestské eseročky si medzí sebou požičiavajú a berú úvery. Asi to majú v predmete podnikania požičiavať peniaze. Ale prečo autobusová doprava potrebuje peniaze veď je mestská doprava zadarmo a keď je zadarmo načo tie úvery. Keď to človek spočíta tak do milióna moc nechýba. https://www.crz.gov.sk/zmluva/7650228/
  https://www.crz.gov.sk/zmluva/7157843/
  https://www.crz.gov.sk/zmluva/6772133/
  https://www.crz.gov.sk/zmluva/6531719/
  https://www.crz.gov.sk/zmluva/6335173/

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.