Pavol Crkoň sa obáva rozpredávania mestských pozemkov

0 205

Dňa 6. decembra 2016 (utorok) o 10:00 hod. sa v koncertnej sieni v Malom župnom dome v Púchove uskutoční zrejme posledné tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

V tejto súvislosti sa na plánovaný program zasadnutia kriticky vyjadril Pavol Crkoň. Občanov Púchova upozorňuje na podozrenie z netransparentného a nevýhodného postupu mesta Púchov vo veci nakladania s pozemkami, ktoré sú majetkom mesta.

S blížiacim sa termínom zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Púchove uverejnil Crkoň na sociálnej sieti facebook nasledujúce stanovisko:

“Vážení občania a poslanci mestského zastupiteľstva,
členovia mestskej rady Roman Hvizdák, PaedDr. Miroslav Kubičár, Ing. Lukáš Ranik, Irena Kováčiková a Ing. Ján Riško Vám na zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 06.12.2016, zorganizovali naozaj „skvostný“ program. Neviem, či pri týchto osobách ide o zámer, alebo boli zmanipulovaní vedením mesta, no navrhovať predaj pozemkov v meste za 35 €/m2 a zároveň nakupovať pozemky za 60 €/m2 a to ešte od spoločnosti, ktorej jediným spoločníkom je M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED Themistokli Dervi, 3 JULIA HOUSE P.C. 1066 Nikózia Cyprus nie je hodné dobrého hospodára, ktorým by naše mesto malo byť. Tieto zamýšľané obchody sa predkladajú poslancom na schválenie ako prípady hodné osobitného zreteľa.

V prvom prípade chce mesto odpredať 304 m2 v širšom centre mesta súkromnej s.r.o. za 35€/m2 s odôvodnením, že súkromná s.r.o. tam vybuduje parkovacie miesta pre svojich zamestnancov a zákazníkov. Ďalších 395 m2 chce mesto odpredať pre inú súkromnú osobu za účelom vybudovania obchodného centra s prevahou obchodných priestorov. Pýtam sa, prečo naše mesto, ktoré sa neustále chváli tým, ako hospodári s finančnými prebytkami, si nevybuduje na tomto pozemku vlastné parkovacie miesta? Všetci dobre vieme, aký je problém s parkovaním. A mesto? Namiesto toho, aby pre Púchovčanov vybudovalo nové parkovacie miesta, radšej sa zbavuje pozemku, ktorý by sa dal pre tento účel využiť. A ďalej sa pýtam, ak sa mesto rozhodlo zbaviť sa tohto majetku, prečo to nerobí transparentne cez verejnú súťaž? Prečo vedenie mesta kamufluje tento predaj za prípady hodné osobitného zreteľa?

V druhom prípade vedenie mesta navrhuje kúpiť pozemky od súkromnej spoločnosti, ktorej vlastnícka štruktúra siaha až na Cyprus. Zdôvodňuje to potrebou zabezpečenia parkovacích plôch pre motorové vozidlá a autobusového nástupišťa pre občanov.

Mesto sa teda zbavuje pozemkov v širšom centre mesta a chce nakúpiť pozemky na kraji mesta, a to všetko pre dobro občana. Čisté Kocúrkovo!

Uvedomujú si poslanci svoju zodpovednosť? Rozumejú tomu, čo je prípad osobitného zreteľa? Domnievam sa, že nie.“

-LK-

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.